Υπολογιστές Ροπής

Βρειτε την αναλογία και την δύναμη που χρειάζεστε για να ρυθμίσετε τα εργαλεία σας !