Πολλαπλασιαστής ΗΤ3 1300-2700N.m

Πολλαπλασιαστής ΗΤ3 1300-2700N.m

 

Torque multiplier Πολλαπλασιαστές Χειρός

 

Που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις για όλες τις εφαρμογές

 

2 Μοντέλα αναλογία δύναμης 5/1 καρέ ¾ και 1’ αντίστοιχα

 

Λειτουργίες Χειρισμού

 

Πολλαπλασιαστές Χειρός

Πολλαπλασιαστές Norbar ΗΤ3 1300Ν.Μ ΚΑΙ 2700Ν.Μ

Με αναλογία δύναμης 5/1 καρέ ¾ και 1’ αντίστοιχα

Μέσα σε πλαστική κασετίνα μεγάλης αντοχής με δυο χέρια

Αντίστασης με την ποιότητα Κατασκευής Νορβαρ Αγγλίας

 

Μοντέλα που βλέπετε στον πίνακα :

Models you see in Table:

ΗΤ3 1300Ν.Μ – 2700Ν.Μ

Ratchet Adjustables-Dual Scale -Διπλής Κλίμακας !

MODEL

PART NO.

RANGE

RATIO

IN

OUT

WEIGHT

N.m – lbf.ft

Kg

ΗΤ3 1300

17220

1300 | 960

5:1

1⁄2

3⁄4

3.8 + 1.3

ΗΤ3 2700

17221

2700 | 2000

5:1

3⁄4

1

3.8 + 1.3