Πολλαπλασιαστής Model 5/5 3400N.m

Πολλαπλασιαστής Model 5/5 3400N.m

 

Torque multiplier Πολλαπλασιαστές Χειρός

 

Που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις για όλες τις εφαρμογές

 

Αναλογία δύναμης 5:1 καρέ 1’ χέρι αντίστασης ίσιο

 

Λειτουργίες Χειρισμού

 

Πολλαπλασιαστές Χειρός

Πολλαπλασιαστής Νορβαρ 5/5 3400Ν.Μ

Αναλογία δύναμης 5:1 καρέ 1’ χέρι αντίστασης ίσιο

Μεταβλητό με καρέ με την ποιότητα

Κατασκευής Νορβαρ Αγγλίας

 

Μοντέλα που βλέπετε στον πίνακα :

Models you see in Table:

Νορβαρ 5/5 3400Ν.Μ

Ratchet Adjustables-Dual Scale -Διπλής Κλίμακας !

MODEL

PART NO.

RANGE

RATIO

IN

OUT

WEIGHT

N.m – lbf.ft

Kg

5/5

16014

3400Ν.Μ | 2500lbf

3/4

1’

5/1

4.7 + 2.5