Πολλαπλασιαστής Model 60/25 6000N.m

Πολλαπλασιαστής Model 60/25 6000N.m

 

Torque multiplier Πολλαπλασιαστές Χειρός

 

Που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις για όλες τις εφαρμογές

 

Αναλογία δύναμης 25:1 καρέ 1 ½

 

Λειτουργίες Χειρισμού

 

Πολλαπλασιαστές Χειρός

Πολλαπλασιαστής Νορβαρ 6/25 6000Ν.Μ

Αναλογία δύναμης 25:1 καρέ 1 ½

Με Anti Wind-Up Ratchet (AWUR) για μεγαλύτερη

Ασφάλεια και ευκολία Κατασκευής Νορβαρ Αγγλίας

 

Μοντέλα που βλέπετε στον πίνακα :

Models you see in Table:

6/25 6000Ν.Μ

Ratchet Adjustables-Dual Scale -Διπλής Κλίμακας !

MODEL

PART NO.

RANGE

RATIO

IN

OUT

WEIGHT

N.m – lbf.ft

Kg

60/25

18008

6000 | 4400

25:1

1⁄2

11⁄2

10.6 + 4

ΗΤ3 2700

17221

2700 | 2000

5:1

3⁄4

1

3.8 + 1.3