Πολλαπλασιαστής ΗΤ3 1300-2700N.m

Πολλαπλασιαστής ΗΤ3 1300-2700N.m

  Torque multiplier Πολλαπλασιαστές Χειρός   Που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις για όλες τις εφαρμογές   2 Μοντέλα αναλογία δύναμης 5/1 καρέ ¾ και 1’ αντίστοιχα   Λειτουργίες...

Περοσσότερα +

Πολλαπλασιαστής Model 60/25 6000N.m

Πολλαπλασιαστής Model 60/25 6000N.m

  Torque multiplier Πολλαπλασιαστές Χειρός   Που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις για όλες τις εφαρμογές   Αναλογία δύναμης 25:1 καρέ 1 ½   Λειτουργίες Χειρισμού   Πολλαπλασιαστές...

Περοσσότερα +

Πολλαπλασιαστής Model 5/5 3400N.m

Πολλαπλασιαστής Model 5/5 3400N.m

  Torque multiplier Πολλαπλασιαστές Χειρός   Που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις για όλες τις εφαρμογές   Αναλογία δύναμης 5:1 καρέ 1’ χέρι αντίστασης ίσιο   Λειτουργίες...

Περοσσότερα +