True Torque Νorbar

True Torque  Νorbar

Η καινούρια σειρά δυναμόκλειδα του ΝORBAR 60 χρόνια εμπειρίας κατέληξαν στον σχεδιασμό του ΤΤ  Καλοσχεδιασμένα και σύγχρονα με ακρίβεια ±3% 7μοντέλα Εύρος από 1-300ΝΜ   Λειτουργίες...

Περοσσότερα +