Ανακοινώσεις

ΣΩΣΤΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟΥ / ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟΥ

Τα δέκα πράγματα που πρέπει να ξέρετε για το ροπόκλειδο σας

Ο Philip Brodey από τη Norbar Torque Tools επισημαίνει τα δέκα κορυφαία πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη:

Αποθήκευση του ροπόκλειδου.

Όταν χρησιμοποιείται το ροπόκλειδο, δεν χρειάζεται να ρυθμίζεται συνέχεια. Ωστόσο, κατά την αποθήκευση του ροπόκλειδου για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο χρήστης πρέπει πάντα να το κατεβάζει στη ρύθμιση ελάχιστης κλίμακας και ποτέ στο μηδέν.

Ένα κλειδί ροπής, που αφήνεται αποθηκευμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να υποστεί ζημιές όπως, την εξασθένιση της αντίστασης με την πάροδο του χρόνου. Επίσης με την πλήρη αποφόρτιση του ελατηρίου, κάποια εξαρτήματα μέσα στο ροπόκλειδο μπορεί να κινούνται ελεύθερα έτσι όταν εφαρμόζετε ξανά τάση, ο προσανατολισμός αυτών των εξαρτημάτων μπορεί να αλλάξει, επηρεάζοντας έτσι την ακρίβεια. Το καλύτερο είναι να αφήσετε μια μικρή τάση όταν αποθηκεύετε το ροπόκλειδο σας.

Για ακριβή αποτελέσματα, ένα κλικ είναι αρκετό

Οι χρήστες κατά την εφαρμογή ροπής με ροπόκλειδο συχνά κάνουν μέτρηση (κλικ) περισσότερες φορές, χωρίς να γνωρίζουν ότι με αυτό τον τρόπο εφαρμόζουν πρόσθετη ροπή στα μπουλόνια. Χρησιμοποιήστε το κλειδί ροπής με ομαλό και σταθερό τρόπο και θυμηθείτε ότι ένα κλικ είναι αρκετό.

Χρησιμοποιώντας το ροπόκλειδο σας αριστερόστροφα 

Μη χρησιμοποιείτε τα ροπόκλειδα μιας κατεύθυνσης σε αριστερόστροφες εφαρμογές, ο μηχανισμός του ροπόκλειδου μιας κατεύθυνσης δεν ενδείκνυται να λειτουργεί ανάποδα, με αυτό τον τρόπο μπορεί να επηρεάσουμε την ακρίβεια ή και να φθείρουμε το μηχανισμό. Βεβαιωθείτε ότι το ροπόκλειδο σας είναι διπλής κατεύθυνσης πριν το χρησιμοποιήσετε αριστερόστροφα

Μετατροπή μεταξύ μονάδων ροπής

Η μετατροπή μονάδων ροπής μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά είναι απαρέτητο να είναι απολήτος ακριβής. Εάν δε ξέρετε ακριβώς την αντιστηχία μπορέιτε πολύ ευκολα να βρείτε την εφαρμογη της Norbar που είναι διαθέσιμη σε IOS και Android. Εναλλακτικά, η εφαρμογή είναι επίσης διαθέσιμη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση https://www.norbar.com/Home/Torque-Unit-Converter.

Ρύθμιση του ροπόκλειδου εντός της κλίμακας 

Για να επιτυγχάνεται η μέγιστη ακρίβεια στο ροπόκλειδο σας πρέπει να ρυθμίζεται πάντα εντός της κλίμακας που αναφέρεται στο πινακάκι και στο πιστοποιητικό ακριβείας

Χρήση σημείων επαφής για ακριβή αποτελέσματα

Η μέγιστη ακρίβεια εξαρτάτε και από την απόσταση, Τα καλά και πιστοποιημένα ροπόκλειδα διαθέτουν σημείο επαφής στη λαβή. Για ακριβή αποτελέσματα, πρέπει το χέρι του χρήστη να είναι στο κέντρο πάνω από το προκαθορισμένο σημείο στη λαβή.

Χρησιμοποιώντας το ροπόκλειδο στο ξεβίδωμα 

Δεν πρέπει να χρεισημοποιούμε ροποκλειδο μιας κατεύθυνσης στο ξεβίδωμα, υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουμε βλάβη στο μηχανισμό. Τα περισσότερα σύγχρονα ροπόκλειδα είναι δύο κατευθύνσεων, (αριστερόστροφα,  δεξιόστροφα). Ωστόσο και πάλι μπορεί να προκληθεί ζημιά εάν συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε δύναμη αφού ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός (δηλαδή μετά το κλικ σταματάμε να εφαρμόζουμε δύναμη)

Προσθήκη επεκτάσεων 

Οι χρήστες ροπόκλειδου δεν πρέπει ποτέ να βάζουν οποιοδήποτε είδος επέκτασης μήκους σε ένα ροπόκλειδο, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο εργαλείο ή να επηρεάσει την ακρίβεια της εφαρμογής.

Πάντα Κλείδωμα

Είναι πολύ εύκολο κατά λάθος να αλλάξει η ρύθμιση στο ροπόκλειδο κατά την εφαρμογή ροπής (ειδικά σε εφαρμογές με μεγαλύτερες ροπές) όλα τα ροπόκλειδα έχουν κλείδωμα ρύθμισης και αυτό γιατί κατά την χρήση πρέπει πάντα όταν εφαρμόζουμε ροπή να έχουμε κλειδωμένη τη ρύθμιση.

Εξαρτήματα 

Δεν εφαρμόζουμε ροπή με εξαρτήματα που αλλάζουν την κάθετη εφαρμογή στρέψης του ροπόκλειου ή εξαρτήματα που κάνουν δευτερεύων στρέψη, π.χ. πολύσπαστα καρέ, κεφαλές γερμανικά με καρέ κ.α.

Έχοντας υπόψη αυτές τις συμβουλές, οι χρήστες θα αξιοποιήσουν περισσότερο το εργαλείο τους, με αυτούς τους κανόνες εφαρμόζεται τη ροπή με μεγαλύτερη ακρίβεια, εφαρμόζετε ροπή με μεγαλύτερη ασφάλεια για το χρήστη αλλά και για την εφαρμογή, τα ροπόκλειδα θα λειτουργούν για περισσότερο καιρό με μεγάλη ακρίβεια θα είναι αξιόπιστα για πολύ περισσότερο καιρό.

Ελπίζουμε ότι οι χρήστες θα δουν το όφελος από αυτές τις συμβουλές, θα λάβουν υπόψη τα σχόλια και θα τα εφαρμόσουν, διασφαλίζοντας ακριβή αποτελέσματα και ασφάλεια των εφαρμογών.