Προβολή όλων των 5 αποτελεσμάτων

Δυναμόκλειδο Πνευματικό, Norbar Αγγλίας PTS-52-800N.m, Πολλαπλασιαστής ροπής αέρος

3.720,00

Pneumatic Δυναμόκλειδα με πιστοποιημένη ακρίβεια +/-3% εύρος ροπής 160- 800N.m χρειάζεται 20Lt/sec αέρα, καρέ 3/4′ πολύ εύκολο στη χρήση με πολύ μεγάλη ασφάλεια και χωρίς θόρυβο.

Κατασκευασμένο στην Αγγλία

Δυναμόκλειδο Πνευματικό, Norbar Αγγλίας PTS-72-1350N.m, Πολλαπλασιαστής ροπής αέρος

4.216,00

Pneumatic Δυναμόκλειδα με πιστοποιημένη ακρίβεια +/-3% εύρος ροπής 540- 2700N.m χρειάζεται 20Lt/sec αέρα, καρέ 1′ πολύ εύκολο στη χρήση με πολύ μεγάλη ασφάλεια και χωρίς θόρυβο.

Κατασκευασμένο στην Αγγλία

Δυναμόκλειδο Πνευματικό, Norbar Αγγλίας PTS-80-2700N.m, Πολλαπλασιαστής ροπής αέρος

4.712,00

Pneumatic Δυναμόκλειδα με πιστοποιημένη ακρίβεια +/-3% εύρος ροπής 540- 2700N.m χρειάζεται 20Lt/sec αέρα, καρέ 1′ πολύ εύκολο στη χρήση με πολύ μεγάλη ασφάλεια και χωρίς θόρυβο.

Κατασκευασμένο στην Αγγλία.

Δυναμόκλειδο Πνευματικό, Norbar Αγγλίας PTS-92-4000N.m, Πολλαπλασιαστής ροπής αέρος

6.014,00

Pneumatic Δυναμόκλειδα με πιστοποιημένη ακρίβεια +/-3% εύρος ροπής 400- 4000N.m χρειάζεται 20Lt/sec αέρα, καρέ 1′ πολύ εύκολο στη χρήση με πολύ μεγάλη ασφάλεια και χωρίς θόρυβο.

ΚΙΤ μαζί με το  LubroControlUnit και όλα τα απαραίτητα για να δουλέψει.

Κατασκευασμένο στην Αγγλία.

Δυναμόκλειδο Πνευματικό, Norbar Αγγλίας PTS-119-7000N.m, Πολλαπλασιαστής ροπής αέρος

6.510,00

Pneumatic Δυναμόκλειδα με πιστοποιημένη ακρίβεια καλύτερη από +/-5% εύρος ροπής 700- 7000N.m χρειάζεται 20Lt/sec αέρα, καρέ 1 1/2′ πολύ εύκολο στη χρήση με πολύ μεγάλη ασφάλεια και χωρίς θόρυβο.

Κατασκευασμένο στην Αγγλία.