Προβολή όλων των 5 αποτελεσμάτων

Δυναμόκλειδο Πνευματικό, Norbar Αγγλίας PTS-52-800N.m, Πολλαπλασιαστής ροπής αέρος

3.720,00

Pneumatic Δυναμόκλειδα με πιστοποιημένη ακρίβεια +/-3% εύρος ροπής 160- 800N.m χρειάζεται 20Lt/sec αέρα, καρέ 3/4′ πολύ εύκολο στη χρήση με πολύ μεγάλη ασφάλεια και χωρίς θόρυβο.

Κατασκευασμένο στην Αγγλία

Δυναμόκλειδο Πνευματικό, Norbar Αγγλίας PTS-72-1350N.m, Πολλαπλασιαστής ροπής αέρος

4.216,00

Pneumatic Δυναμόκλειδα με πιστοποιημένη ακρίβεια +/-3% εύρος ροπής 540- 2700N.m χρειάζεται 20Lt/sec αέρα, καρέ 1′ πολύ εύκολο στη χρήση με πολύ μεγάλη ασφάλεια και χωρίς θόρυβο.

Κατασκευασμένο στην Αγγλία

Δυναμόκλειδο Πνευματικό, Norbar Αγγλίας PTS-80-2700N.m, Πολλαπλασιαστής ροπής αέρος

4.712,00

Pneumatic Δυναμόκλειδα με πιστοποιημένη ακρίβεια +/-3% εύρος ροπής 540- 2700N.m χρειάζεται 20Lt/sec αέρα, καρέ 1′ πολύ εύκολο στη χρήση με πολύ μεγάλη ασφάλεια και χωρίς θόρυβο.

Κατασκευασμένο στην Αγγλία.

Δυναμόκλειδο Πνευματικό, Norbar Αγγλίας PTS-92-4000N.m, Πολλαπλασιαστής ροπής αέρος

5.301,00

Pneumatic Δυναμόκλειδα με πιστοποιημένη ακρίβεια +/-3% εύρος ροπής 400- 4000N.m χρειάζεται 20Lt/sec αέρα, καρέ 1′ πολύ εύκολο στη χρήση με πολύ μεγάλη ασφάλεια και χωρίς θόρυβο.

Κατασκευασμένο στην Αγγλία.

Δυναμόκλειδο Πνευματικό, Norbar Αγγλίας PTS-119-7000N.m, Πολλαπλασιαστής ροπής αέρος

6.510,00

Pneumatic Δυναμόκλειδα με πιστοποιημένη ακρίβεια καλύτερη από +/-5% εύρος ροπής 700- 7000N.m χρειάζεται 20Lt/sec αέρα, καρέ 1 1/2′ πολύ εύκολο στη χρήση με πολύ μεγάλη ασφάλεια και χωρίς θόρυβο.

Κατασκευασμένο στην Αγγλία.