Προβολή όλων των 10 αποτελεσμάτων

Πολλαπλασιαστής Ροπής ΗΤ3 1000Ν.m Norbar Αγγλίας Πιστοποιημένης ακρίβειας

Original price was: €1.054,00.Η τρέχουσα τιμή είναι: €806,00.

NORBAR Αγγλίας πολλαπλασιαστής ροπής, αναλογία ροπής 5:1 (μεγίστη ροπή 1000Ν.m) καρέ στην είσοδο 1/2, καρέ εξόδου 3/4

Στιβαρή κατασκευή δίνει ακριβή αποτελέσματα, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες εργασίας. Κάθε Πολλαπλασιαστής παρέχεται με πιστοποιητικό διακρίβωσης (calibration certificate) και καλής λειτουργίας  ISO και UKAS.

Ανθεκτικό, επαγγελματικό, ασφαλές στη χρήση πολύ μικρό σε διαστάσεις και βάρος πολύ εύκολο στη χρήση! Μεγάλη ακρίβεια, δεξιόστροφη + αριστερόστροφη λειτουργία!!

Δυναμόκλειδο (40-1000Ν.m) Norbar Αγγλίας SET NorTorque 200 με Πολλαπλασιαστή Ροπής ΗΤ3 1000Ν.m Πιστοποιητικό +/-3%

Original price was: €1.116,00.Η τρέχουσα τιμή είναι: €930,00.

NORBAR Αγγλίας SET δυναμόκλειδο σε χρήση μαζί με πολλαπλασιαστή ροπής, αναλογία ροπής 5:1 (μεγίστη ροπή 1000Ν.m)

Στιβαρή κατασκευή δίνει ακριβή αποτελέσματα,  ± 3%, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες εργασίας. Κάθε κλειδί παρέχεται με πιστοποιητικό διακρίβωσης (calibration certificate) και καλής λειτουργίας  ISO και UKAS.

Ανθεκτικό, επαγγελματικό, ασφαλές στη χρήση πολύ μικρό σε διαστάσεις και βάρος πολύ εύκολο στη χρήση! Μεγάλη ακρίβεια, δεξιόστροφη + αριστερόστροφη μέτρηση ροπής!!

Πολλαπλασιαστής Ροπής ΗΤ3 1300Ν.m Norbar Αγγλίας Πιστοποιημένης ακρίβειας

Original price was: €1.078,80.Η τρέχουσα τιμή είναι: €992,00.

NORBAR Αγγλίας πολλαπλασιαστής ροπής, αναλογία ροπής 5:1 (μεγίστη ροπή 1300Ν.m)

Στιβαρή κατασκευή δίνει ακριβή αποτελέσματα, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες εργασίας. Κάθε Πολλαπλασιαστής παρέχεται με πιστοποιητικό διακρίβωσης (calibration certificate) και καλής λειτουργίας  ISO και UKAS.

Ανθεκτικό, επαγγελματικό, ασφαλές στη χρήση πολύ μικρό σε διαστάσεις και βάρος πολύ εύκολο στη χρήση! Μεγάλη ακρίβεια, δεξιόστροφη + αριστερόστροφη λειτουργία!!

Πολλαπλασιαστής Ροπής ΗΤ3 2700Ν.m Norbar Αγγλίας Πιστοποιημένης ακρίβειας

Original price was: €1.364,00.Η τρέχουσα τιμή είναι: €1.079,99.

NORBAR Αγγλίας πολλαπλασιαστής ροπής, αναλογία ροπής 5:1 (μεγίστη ροπή 2700Ν.m) καρέ εισόδου 3/4, καρέ εξόδου 1′

Στιβαρή κατασκευή δίνει ακριβή αποτελέσματα, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες εργασίας. Κάθε Πολλαπλασιαστής παρέχεται με πιστοποιητικό διακρίβωσης (calibration certificate) και καλής λειτουργίας  ISO και UKAS.

Ανθεκτικό, επαγγελματικό, ασφαλές στη χρήση πολύ μικρό σε διαστάσεις και βάρος πολύ εύκολο στη χρήση! Μεγάλη ακρίβεια, δεξιόστροφη + αριστερόστροφη λειτουργία!!

Δυναμόκλειδο (60-1300Ν.m) Norbar Αγγλίας SET NorTorque 300 με Πολλαπλασιαστή Ροπής ΗΤ3 1300Ν.m Πιστοποιητικό +/-3%

1.240,00

NORBAR Αγγλίας SET δυναμόκλειδο σε χρήση μαζί με πολλαπλασιαστή ροπής, αναλογία ροπής 5:1 (μεγίστη ροπή 1300Ν.m) καρέ στην είσοδο 1/2, καρέ εξόδου 3/4.

Στιβαρή κατασκευή δίνει ακριβή αποτελέσματα,  ± 3%, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες εργασίας. Κάθε κλειδί παρέχεται με πιστοποιητικό διακρίβωσης (calibration certificate) και καλής λειτουργίας  ISO και UKAS.

Ανθεκτικό, επαγγελματικό, ασφαλές στη χρήση πολύ μικρό σε διαστάσεις και βάρος πολύ εύκολο στη χρήση! Μεγάλη ακρίβεια, δεξιόστροφη + αριστερόστροφη μέτρηση ροπής!!

Δυναμόκλειδο (80-2000Ν.m) Norbar Αγγλίας SET Professional 400 με Πολλαπλασιαστή Ροπής ΗΤ3 2700Ν.m Πιστοποιητικό +/-3%

1.364,00

NORBAR Αγγλίας SET δυναμόκλειδο σε χρήση μαζί με πολλαπλασιαστή ροπής, αναλογία ροπής 5:1 (μεγίστη ροπή 20000Ν.m) 3/4 σε 1′ καρέ

Στιβαρή κατασκευή δίνει ακριβή αποτελέσματα,  ± 3%, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες εργασίας. Κάθε κλειδί παρέχεται με πιστοποιητικό διακρίβωσης (calibration certificate) και καλής λειτουργίας  ISO και UKAS.

Ανθεκτικό, επαγγελματικό, ασφαλές στη χρήση πολύ μικρό σε διαστάσεις και βάρος πολύ εύκολο στη χρήση! Μεγάλη ακρίβεια, δεξιόστροφη + αριστερόστροφη μέτρηση ροπής!!

Δυναμόκλειδο (120-2700Ν.m) Norbar Αγγλίας SET Industrial 3AR-N με Πολλαπλασιαστή Ροπής ΗΤ3 2700Ν.m Πιστοποιητικό +/-3%

Original price was: €1.860,00.Η τρέχουσα τιμή είναι: €1.499,99.

NORBAR Αγγλίας SET δυναμόκλειδο σε χρήση μαζί με πολλαπλασιαστή ροπής, αναλογία ροπής 5:1 (μεγίστη ροπή 2700Ν.m) 3/4 σε 1′ καρέ

Στιβαρή κατασκευή δίνει ακριβή αποτελέσματα,  ± 4%, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες εργασίας. Κάθε κλειδί παρέχεται με πιστοποιητικό διακρίβωσης (calibration certificate) και καλής λειτουργίας  ISO και UKAS.

Ανθεκτικό, επαγγελματικό, ασφαλές στη χρήση πολύ μικρό σε διαστάσεις και βάρος πολύ εύκολο στη χρήση! Μεγάλη ακρίβεια, δεξιόστροφη + αριστερόστροφη μέτρηση ροπής!!

Πολλαπλασιαστής Ροπής ΗΤ5/5 3400Ν.m SD1′ Norbar Αγγλίας Πιστοποιημένης ακρίβειας

Original price was: €3.100,00.Η τρέχουσα τιμή είναι: €2.480,00.

NORBAR Αγγλίας πολλαπλασιαστής ροπής HT5/5 3400N.m, αναλογία ροπής 5:1 (ροπή 340-3400Ν.m) καρέ στην είσοδο 3/4 καρέ εξόδου 1′

Στιβαρή κατασκευή δίνει ακριβή αποτελέσματα ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες εργασίας. Κάθε πολλαπλασιαστής παρέχεται με πιστοποιητικό διακρίβωσης (calibration certificate) και καλής λειτουργίας  ISO και UKAS.

Ενα πολύ αξιόπιστο προϊόν επαγγελματικής ποιότητας, μεγάλης ακρίβειας και αντοχής και ακρίβειας κατασκευασμελνη στην Αγγλία

Όλα τα εργαλεία ροπής του Αγγλικού εργοστασίου Norbar συνοδεύονται από πιστοποιητικό ακρίβειας και καλής λειτουργίας (calibration certificate) ISO & UKAS.

Πολλαπλασιαστής Ροπής ΗΤ4 4500Ν.m(26:1) με αντ-επιστροφή, Norbar Αγγλίας

Original price was: €3.968,00.Η τρέχουσα τιμή είναι: €3.596,00.

NORBAR Αγγλίας πολλαπλασιαστής ροπής, αναλογία ροπής 26:1 (μεγίστη ροπή 4500Ν.m) καρέ εισόδου 1/2, καρέ εξόδου 1′ + Anti Wind-up Ratchet

Στιβαρή κατασκευή δίνει ακριβή αποτελέσματα, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες εργασίας. Κάθε Πολλαπλασιαστής παρέχεται με πιστοποιητικό διακρίβωσης (calibration certificate) και καλής λειτουργίας  ISO και UKAS.

Ανθεκτικό, επαγγελματικό, ασφαλές στη χρήση πολύ μικρό σε διαστάσεις και βάρος πολύ εύκολο στη χρήση! Μεγάλη ακρίβεια, δεξιόστροφη + αριστερόστροφη λειτουργία!!

Πολλαπλασιαστής Ροπής ΗΤ119 7000Ν.m(25:1) με αντ-επιστροφή, Norbar Αγγλίας

4.340,00

NORBAR Αγγλίας HT-119  7000N.m πολλαπλασιαστής ροπής, αναλογία ροπής 25:1 (ροπή 700-7000Ν.m) καρέ εισόδου 1/2, καρέ εξόδου 1′ + Anti Wind-up Ratchet

Στιβαρή κατασκευή δίνει ακριβή αποτελέσματα, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες εργασίας. Κάθε Πολλαπλασιαστής παρέχεται με πιστοποιητικό διακρίβωσης (calibration certificate) και καλής λειτουργίας  ISO και UKAS.

Ανθεκτικό, επαγγελματικό, ασφαλές στη χρήση πολύ μικρό σε διαστάσεις και βάρος πολύ εύκολο στη χρήση! Μεγάλη ακρίβεια, δεξιόστροφη + αριστερόστροφη λειτουργία!!